Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website dolisperfume.shop để thanh toán:

1, Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

  • Mã giảm giá (Gift Code).
  • Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa).
  • Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng. (Visa, Master, ….)

2, Thanh toán trả sau:là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Dolis giao hàng